رحلت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد تسلیت باد 

 

پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدائیت اسلام و راهنمایی روحانیت

 

رحلت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد تسلیت باد 

 

«معاونت فرهنگی مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی»