۱۲ بهمن - بازگشت امام خمینی

 

۱۲ بهمن بازگشت با افتخار رهبر ایرانیان, امام خمینی و شروع دهه فجر مبارک باد.