آشنایی با زنده یاد دکتر محسن هشترودی

 

دکتر محسن هشترودی در 22 دی ماه سال 1286، در تبریز متولد شد، پدرش شیخ اسماعیل مجتهد، مشاور شیخ محمد خیابانی، در قیام

تبریز و استقرار مشروطیتی، نقشی اساسی داشت. دکتر هشترودی در سال 1315 دکترای خود را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت

نمود. ایشان، رساله ی دکترای خود را را با الی کارتان، ریاضیدان مشهور فرانسوی درباره ی فضاهای ریمانی گذرانده بود که در واقع مدل

ریاضی و هندسه مکانیک نسبیتی است. دکتر هشترودی در زمان حیات خود همردیف دانشمندان و ریاضیدان بنام اروپا، آمریکا و شوروی

بود. او بود که ماهواره ی شوروی را پس از یک ماه سرگردانی در مدار زمین، با محاسبات دقیق خود به سمت هدف هدایت کرد و موجب

 شگفتی   دانشمندان جهان شد. از دکتر هشترودی بیش از 23 کتاب و مقاله ی ارزشمند به جای مانده است. از جمله: سایه ها، دانش و

هنر، عدد تربیعی فرما، تعمیم روش خیام در حل معادلات جبری و تعدادی کتاب به زبان های فرانسه و روسی. برجسته ترین اثر ماندگار او

عمومی کردن ریاضیات در ایران بود. این ریاضیدان نامدار، یکی از بنیان گذاران کنفرانس ریاضی در ایران بود، به همین دلیل سی و

هفتمین کنفرانس ریاضی کشور که در سال 1385 در دانشگاه تربیت معلم تبریز برگزار شد به او اختصاص یافت و جایزه ای به نام او

تعریف شد که این مجتمع متقبل هزینه ی آن است. این نابغه ی ایرانی، در سیزدهم شهریور سال 1355 دار فانی را وداع گفت.