همايشی مهم: وپژه پايه نهم براى موفقيت

 

مجتمع فرهنگی آموزشی دكتر هشترودى برگزار مى‌كند


 همايشى مهم :وپژه پايه نهم براى موفقيت


 عناوين: 

١- فلسفه پيدايش رياضى  ومفاهيم اوليه آن و چگونگى عملكرد مغز انسان  

٢- سبك و شيوه يادگيرى براى رسيدن به هدف و نحوه آموزش در دبيرستان
 
 

مدرسان آقايان: 

عباس صدوقى
حسن محمودى‌پور

 

جلسه براى عموم آزاد است
تاريخ : شنبه ۲۵ اردیبهشت
زمان: ساعت ۹ صبح
لطفا در فضاى اسكاى روم بصورت مهمان از طريق لينك زير وارد شويد

https://www.skyroom.online/ch/hm1367/vizhe