برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور مسئولین و اولیا در تاریخ  ۱۴۰۰/۸/۹ برگزار گردید.

گزارش تصویری