اهدای جوایز نوروزی به دانش‌‌آموزان

 

در دبستان دکتر هشترودی به استقبال نورورز رفته‌ایم و هدایای دانش‌آموزان را تقدیمشان کرده‌ایم که برخی از بچه‌ها با جوایزشان برایمان عکس فرستادند که می‌توانید در ادامه مشاهده نمایید.

 

پسرهای عزیزمان پیشاپیش سال نو مبارک، امیدواریم همراه با آمدن سال جدید، شما را نیز بتوانیم در کلاسهای درس ببینیم.

 

 

گزارش تصویری